METODY PRACY ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŻŁOBKU „OWOCOWY SAD"

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
Opiekunki prowadzą ciekawe zajęcia posługując się metodami dydaktycznymi, które:
1. wspierają proces budowania poczucia własnej wartości u dzieci, poprzez wzajemną akceptację i stosowanie pochwał,
2. pomagają dzieciom rozpoznawać, kontrolować i wyrażać własne uczucia,
3. pomagają kształtować zdolność do empatii i umiejętność zachowań społecznych,
4. wspierają proces usamodzielnienia się dziecka
Zajęcia z muzykoterapii
Umiejętnie dobrana muzyka wycisza nadmierne emocje negatywne i pobudza pozytywne. Ważnymi elementami na zajęciach są: klaskanie, tupanie, podskoki, gesty, krzyk, wykonywanie rytmicznych ruchów ciałem, maszerowanie. Muzyka ma bardzo duże znaczenie w życiu dziecka: rozwija jego wrażliwość, wpływa na rozwój emocjonalny a także ma bardzo duży wpływ terapeutyczny .Bardzo przyjemną częścią muzykoterapii jest relaksacja: ćwiczenia oddechowe w pozycji leżącej i siedzącej tak, aby wzmocnić odprężenie fizyczne i psychiczne.
Zajęcia plastyczne
Podczas zajęć plastycznych wykorzystywane są różnorodne techniki: malowanie palcami, rysowanie świecą, rysunek węglem, pastelami, kredkami, stemplowanie, prace wykonane z włóczek, szmatek, kasz i makaronów, zabawy z masą solną, plasteliną i wiele innych. Zajęcia rozwijają dziecięcą wyobraźnię, koordynację wzrokowo-ruchową, zdolności manualne, ekspresję plastyczną, pomagają uwierzyć we własne siły, wzmagają poczucie własnej wartości, uczą cierpliwości.

Edukacja zdrowotna
Dzięki edukacji zdrowotnej dzieci uczestniczą każdego dnia: w zajęciach gimnastyki ogólnorozwojowej, w zabawach grupowych organizowanych na świeżym powietrzu, w porannej gimnastyce, w codziennych czynnościach kształtujących nawyki higieniczno – zdrowotne.
Zajęcia i zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne
Dzieci budują konstrukcje z klocków, szeregują klocki, budują i burzą budowle z klocków, nakładają kółka na piramidę oraz dopasowują odpowiednie kształty do otworów. Celem zabaw manipulacyjno – konstrukcyjnych jest: rozwój zręczności i koordynacji ruchów; usprawnienie pracy dłoni – palce i nadgarstki; usprawnianie procesów myślenia i koncentracji, ćwiczenie cierpliwości i wytrwałości.
Bajkoterapia
Bajkoterapia, to terapia przez bajki. Wszystkie dzieci lubią ich słuchać, a szczególnie te najmłodsze. Czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych.
Zajęcia tematyczne
Zajęcia te są określane różnymi terminami, jak np. zabawy w role, naśladowcze, twórcze, pory roku, poznawanie kultur innych narodów, zabawy w kąciku kuchennym, w kąciku lalek. Treść zabaw tematycznych wzbogaca zajęcia dzieci w naszym żłobku.
Zajęcia ruchowe
Poprzez zajęcia ruchowe rozszerza się świadomości własnego ciała i przestrzeni, pogłębia się kontakt z innymi osobami. Poprzez udział w zabawach orientacyjno-porządkowych dzieci uczą się orientacji w schemacie własnego ciała, reagowania na polecenia i sygnały oraz poznają pojęcia określające położenie. Zabawy bieżne oraz zabawy z elementami równowagi rozwijają u dzieci sprawność ruchową.
 

Nasze grupy