Aktualności

08/11 2020
Plan działania gminy Koronowo na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ma lata 2020-2021

Został przyjety do realizacji Plan działania gminy Koronowo na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ma lata 2020-2021. Jest możliwość zgłaszania do 30.11.2020 uwag, opinii i propozycji mieszkańców w zakresie dotyczącym problemów natury architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacycjnej, z jakimi zmagają się osoby ze szczególnymi potrzebami podczas kontaktów z placówką.

Zebrane w ten sposób informacje będą stanowiły podstawę do przeprowadzenia analizy stanu zapewnienia dstępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz raportu o stanie zapewnienia dostępności.

 

 Więcej informacji uzyskają Państwo odwiedzając poniższe strony

https://www.koronowo.pl/

http://www.bip.koronowo.pl/?bip_id=12689&cid=854

 

Nasze grupy